HvA Workshop week

HvA Workshop week

Op 5 februari verzorg ik een inspiratiesessie over lesgeven in het voortgezet onderwijs voor ongeveer 100 studenten van de lerarenopleidingen die te volgen zijn aan de Hogeschool van Amsterdam. Onderwerpen die in de inspiratiesessie aan bod komen zijn: frontaal klassikaal lesgeven, activeren, motiveren, afwisseling brengen in lessen, wetgeving, succesvol verandering aanbrengen in je manier van lesgeven, differentiëren, effectiever lesgeven, het inrichten van een leeromgeving voor je leerlingen, het nut (of juist niet) van samenwerken met collega’s, regie nemen, de toekomst van het onderwijs & nog veel meer!