Boeken

Boek 'Een goed begin is het halve werk, 25 lesopeningen voor het VO' 

ISBN 978-90-822192-0-3 UITVERKOCHT! 

De nieuwe volledig herschreven 3e druk verschijnt (onder ISBN 978-90-822192-5-8)  30 november 2019, levering half december.

'Elke les hetzelfde, dat is saai!', horen we veel leerlingen zeggen. Maar waar start je met het brengen van afwisseling in je lessen? Het antwoord is simpel. Bij het begin!

Een goed begin is het halve werk is een inspirerend boek met 25 beschreven lesopeningen om te gebruiken bij je lesvoorbereiding. Een verrassende start is gegarandeerd. Het foto materiaal geeft je in één oog-opslag een idee van hoe het begin van je les er uit kan zien. Probeer ze uit en je zult ervaren dat de afwisseling zorgt voor meer motivatie bij leerlingen en gerichte aandacht voor het lesonderwerp!

Een goed begin is het halve werk is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs (VO). Dit boek is geschreven door Frank Gaarthuis (docent economie en teamleider in het VO), Wies Admiraal (docent Frans in het VO) en Michelle Geisink (docent Engels in het VO). 

Het boek heeft als onderliggende didactisch concept 'De vijf rollen van de leraar'. We hebben de rol van presentator uitgewerkt in het boek.

Bekijk hieronder het filmpje van Leraar24 en zie hoe lesopeningen er in de praktijk uit kunnen zien:

Boek 'Ik ga differentiëren, praktisch handboek voor docenten in het VO'.

ISBN 978-90-822192-3-4 Bestel hier voor slechts € 14,95!

Differentiëren! Een containerbegrip dat nog wel eens verward wordt met 'gepersonaliseerd leren' of 'geïndividualiseerd onderwijs'. Een term die doorgaans weerstand oproept bij docenten, want hoe is dat mogelijk met zoveel leerlingen voor je neus? Wat is differentiëren nu eigenlijk en hoe kun je het praktisch toepassen zodat het jou en de leerlingen iets oplevert? Op deze vragen krijg je antwoord in dit boek. 

De auteurs zaten met dezelfde vragen en besloten om dit begrip handen en voeten te geven. Zij staan zelf voor de klas op een middelbare school en geven les aan VMBO, HAVO en VWO klassen. Het begrip differentiëren hebben zij zo uitgewerkt dat je er in jouw lespraktijk direct mee aan de slag kunt. Ik ga differentiëren is een praktisch handboek met werkvormen die je direct kunt gebruiken. 

Ik ga differentiëren is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs. Dit boek is geschreven door Frank Gaarthuis (docent economie), Wies Admiraal (docent Frans) en Michelle Geisink (docent Engels). Zij schreven eerder het boek 'Een goed begin is het halve werk, 25 lesopeningen voor het Voortgezet Onderwijs'.

Boek 'Docent zijn Supermensen, een inkijkje in het beroep van docent'.

ISBN 978-90-822192-4-1

Docenten hebben Nederland, in slechts enkele generaties, van een ontwikkelingsland tot een land met een zeer groot aantal hoogopgeleiden. Op Scandinavië na beschikt Nederland over de hoogst opgeleide beroepsbevolking in Europa. De docent is hiermee de spil van onze kenniseconomie. Dit boek gaat over de manier waarop docenten deze schijnbaar onmogelijke taak volbrengen. Conclusie? Docenten zijn Supermensen! 

De auteur geeft in dit boek, met de nodige humor, een inkijkje in het beroep van docent op een middelbare school. Van succesvolle tot compleet mislukte lessen. Van de reden waarom werken met leerlingen zo leuk is tot de minder leuke aspecten van het vak. Van fit zijn en plezier hebben in het uitoefenen van het beroep tot zijn burn-out. 

Docenten zijn Supermensen is bedoeld voor alle docenten die even lekker door een relativerende bril naar hun beroep willen kijken (met lachgarantie). Maar zeker ook voor studenten aan lerarenopleidingen, potentiële zij-instromers, ouders, politici en anderen die benieuwd zijn naar wat het beroep van docent nu eigenlijk écht inhoudt. Dit boek is geschreven door Jos van Bellen (docent biologie).