'De Mislukte Voetballer' On Tour in Onderwijsland

Mijn naam is Frank Gaarthuis en ik ben ‘De Mislukte Voetballer’. Mijn droom was om van voetbal mijn beroep te maken maar ik ben niet doorgebroken. Ik sta nu sinds 2009 (met heel veel plezier) als docent in het voortgezet onderwijs voor de klas en ben de opleiding die ik heb gehad als jeugdvoetballer gaan vergelijken met de manier van opleiden van onze leerlingen in Nederland. Had ik misschien wel doorgebroken als ik anders was getraind?

In ‘De Mislukte Voetballer – inspiratiesessie’ neem ik je mee in mijn opleiding als voetballer en leg deze naast mijn eigen ontwikkeling en mijn manier van lesgeven als docent. De vraag die ik beantwoord in de inspiratiesessie als enige speler van FC Mislukt is: waarom zou je besluiten anders te gaan lesgeven (met hopelijk de uitkomst dat meer leerlingen slagen)?  

Onderwerpen die in de inspiratiesessie aan bod komen zijn: frontaal klassikaal lesgeven, activeren, motiveren, afwisseling brengen in lessen, wetgeving, succesvol verandering aanbrengen in je manier van lesgeven, differentiëren, effectiever lesgeven, het inrichten van een leeromgeving voor je leerlingen, het nut (of juist niet) van samenwerken met collega’s, regie nemen, de toekomst van het onderwijs & nog veel meer! Deze inspiratiesessie kan worden afgestemd op schoolbeleid. 

Interesse? Ik hoor graag van je!  

Inspiratie opdoen aan het begin van het nieuwe schooljaar? Ik ga ON TOUR in ONDERWIJSLAND als ‘De Mislukte Voetballer’ met mijn verhaal over effectiever lesgeven (afgestemd op schoolbeleid)! Interesse? Neem contact met mij op!