Boek: Docenten zijn Supermensen!

Er verschijnt begin december 2019 weer een nieuw boek van Gaarthuis Educational Publishing Company! 'Docenten zijn Supermensen' gaat over:

Docenten hebben Nederland, in slechts enkele generaties, van een ontwikkelingsland tot een land met een zeer groot aantal hoogopgeleiden. Op Scandinavië na beschikt Nederland over de hoogst opgeleide beroepsbevolking in Europa. De docent is hiermee de spil van onze kenniseconomie. Dit boek gaat over de manier waarop docenten deze schijnbaar onmogelijke taak volbrengen. Conclusie? Docenten zijn Supermensen! 

De auteur geeft in dit boek, met de nodige humor, een inkijkje in het beroep van docent op een middelbare school. Van succesvolle tot compleet mislukte lessen. Van de reden waarom werken met leerlingen zo leuk is tot de minder leuke aspecten van het vak. Van fit zijn en plezier hebben in het uitoefenen van het beroep tot zijn burn-out. 

Docenten zijn Supermensen is bedoeld voor alle docenten die even lekker door een relativerende bril naar hun beroep willen kijken (met lachgarantie). Maar zeker ook voor studenten aan lerarenopleidingen, potentiële zij-instromers, ouders, politici en anderen die benieuwd zijn naar wat het beroep van docent nu eigenlijk écht inhoudt.